Hai bước xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

hai buoc co cuoc song hanh phuc

Đây là hai bước đơn giản để xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Suy nghĩ tích cực không thôi là chưa đủ mà phải là cảm xúc tích cực. Vì hành động của bạn đa số là theo bản năng, cảm xúc của bạn chứ không hẳn là lý trí. Kiểm soát được cảm xúc là rất khó khăn, nhưng bạn hãy cố gắng vì đó là bước cơ bản để kiểm soát chính bản thân , kiểm soát xung quanh và cuộc đời bạn. Trước hết là bạn xây dựng cho cảm xúc của bạn một nền tảng hạnh phúc, thịnh vượng, tích cực. Và dần dần, cảm xúc của bạn sẽ phản ứng ngược lại, dẫn đường cho bạn, tác động trở lại ảnh hưởng lên hành động và cuộc đời bạn. Và đó là cuộc đời hạnh phúc, thịnh vượng của bạn. 

Nhận xét

Bài hay