Chiến thắng trò chơi tiền bạc.

Chiến thắng trò chơi tiền bạc.

      Nếu bạn tham gia một cuộc đấu thể thao hay bất kỳ trò chơi nào mà bạn chỉ chăm chăm vào phòng thủ thì cơ hội chiến thắng của bạn là bao nhiêu? Ai cũng đồng ý là hầu như không có cơ hội nào cả. Quan tâm hàng đầu của bạn là sống sót và an toàn hay là tạo ra thịnh vượng và sung túc. Thế mục đích của bạn là gì? Đối tượng của bạn là gì? Dự định thật sự của bạn là gì? Mục đích của người giàu là thực sự tích lũy một sự thịnh vượng lớn, thực sự sung túc. Không chỉ là có chút ít tiền, mà phải là thật nhiều tiền. 
     Hãy tuyên bố: " Tôi chiến thắng trò chơi tiền bạc"