Tôi cao hơn vấn đề của tôi.


       Theo nấc thang từ 1 đến 10 với 1 là điểm thấp nhất, hãy hình dung bạn đang ở bậc thứ 2 về độ mạnh mẽ của tính cách và thái độ, và đang xem xét vấn đề ở bậc thứ 5. Vấn đề đang ở vị trí cao hay thấp hơn bạn? Nếu nhìn từ bậc thứ 2 thì vấn đề ở bậc thứ 5 dường như là một vấn đề quá lớn. Giờ hãy hình dung bạn đã phát triển bản thân lên đến bậc thứ 8. Liệu khi đó vấn đề ở bậc thứ 5 sẽ là vấn đề lớn hay nhỏ? Vẫn là vấn đề đó thôi, nhưng lúc này có vẻ nó đã là chuyện nhỏ. Cuối cùng, hãy hình dung bạn đã hết sức cố gắng và trở thành người ở bậc thứ 10. Giờ thì vấn đề ở bậc thứ 5 đó là lớn hay nhỏ? Câu trả lời là đó không phải là vấn đề, thậm chí nó không được bạn xem như một vấn đề, nghĩa là không có năng lượng tiêu cực nào xung quanh nó. Đây chỉ là tình huống bình thường cần xử lý, như việc đánh răng hay mặc quần áo vậy.