Cuộc sống là hiện tại và bây giờ.


" ... Đừng nghĩ tới quá khứ, đừng tưởng tới tương lai: quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi trong giờ phút hiện tại.
Trở về với giờ phút hiện tại tức là trở về với sự tỉnh thức, sự an nhiên, tự tại. Biết bao nhiêu người trong chúng ta không có khả năng sống trong hiện tại. Nếu họ không ngồi tiếc nuối quá khứ thì họ chỉ lo lắng cho tương lai..."
Trích " An Trú Trong Hiện Tại" - Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Có 2 câu chuyện như sau:
Chuyện 1:
Một hôm Phật hỏi các đệ tử: " Phật hỏi đệ tử cuộc sống người ta được bao lâu"
- 80 năm - Một người nói
- Sai - Phật trả lời
- 70 năm - Người khác trả lời
- Cũng sai
- 60 năm.
- Còn sai- Phật lắc đầu.
- Như vậy người ta sống bao lâu? - Đám đệ tử hỏi lại Phật.
- Phật cười " Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở"
Chú dẫn : Đừng ỉ vào quá khứ và cái sắp tới, hãy sống với thực tại. Người ta phải hiểu cái lúc này và mọi sự kỳ diệu .

Chuyện 2:
Một người hỏi vị thiền sư:" Làm thiền sư thì ông làm gì hàng ngày? "
Thiền sư trả lời: " Quét sân, chặt củi, nấu cơm"
-" Vậy trước khi làm thiền sư thì ông làm gì" - Người này lại hỏi.
-" Cũng quét sân, chặt củi, nấu cơm" - Thiền sư trả lời.
- " Vậy trước và sau khi tu thiền ông có khác gì đâu chứ " - Người này thắc mắc.
Thiền sư trả lời: " Có chứ, bây giờ khi quét sân tôi biết tôi đang quét sân, khi chặt củi tôi biết tôi đang chặt củi, khi nấu cơm tôi biết tôi đang nâu cơm, còn trước kia , khi quét sân, chặt củi, nấu cơm tôi toàn nghĩ ngợi về các chuyện khác"
Chú dẫn: Con người phải hướng tâm mình vào thực tại, biết mình đang làm gì, khi ăn cơm. uống nước, biết mình đang ăn cơm, uống nước.

" Tôi là thực tại và bây giờ" .