Kiên trì, kiên trì, và kiên trì....

 http://www.tuduytichcuc.info/2014/08/kien-tri-kien-tri-va-kien-tri.html

Có bốn bước cơ bản dẫn đến thói quen kiên trì. Chúng không đòi hỏi một trí thông minh tuyệt đỉnh, một trình độ học vấn đặc biệt hay tiêu tốn của bạn qua nhiều thời gian cũng như nỗ lực. Những bước cần thiết này là:
1. Một mục đích xác định được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng nhằm thực hiện nó.
2. Một kế hoạch rõ ràng, được thể hiện qua những hành động liên tục.
3. Một tâm trí miễn dịch với những ảnh hưởng tiêu cực và gây nản lòng, bao gồm cả những lời bình phẩm thiếu tích cực của họ hàng, bạn bè, hay những mối quen biết.
4. Kết giao thân thiện với một hay nhiều người cùng chí hướng sẽ khuyến khích bạn tiếp tục theo đuổi kế hoạch cũng như mục đích của mình. 

Trích dẫn " Cách nghĩ để thành công- Think & Grow Rich" - Napoleon Hill.