Tập trung vào tổng tài sản.

tu duy thinh vuong- tong tai san

Thu nhập từ việc làm là yếu tố quan trọng, nhưng chỉ là một trong bốn yếu tố làm nên tổng tài sản của bạn. Bốn yếu tố đó là:
1. Thu nhập
2. Tiền tiết kiệm
3. Các khoản đầu tư
4. Sự “đơn giản hóa”.

NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA TƯ DUY TÍCH CỰC. 
1. Hãy tập trung vào cả bốn ẩn số của phương trình tổng tài sản là nâng cao thu nhập, tăng cường tiết kiệm, gia tăng kết quả đầu tư và cắt giảm chi phí sinh hoạt bằng cách đơn giản hóa lối sống của bạn.
2. Hãy lập bảng cân đối tổng tài sản bằng cách lấy tài sản (tổng giá trị hiện tại của tất cả mọi thứ bạn sở hữu) trừ tiêu sản (tổng giá trị tất cả các món nợ của bạn). Hãy đều đặn theo dõi và điều chỉnh bảng cân đối này mỗi quý. Bạn đừng quên: Những gì bạn chú tâm và theo dõi ắt sẽ gia tăng.