Thích những điều mình làm là HẠNH PHÚC.

thich dieu mình lam la hanh phuc


Đọc đi đọc lại thấy bối rối quá các bạn nhỉ.

Thôi bữa sau xem lại, đọc qua tư duy khác vậy.