Tập trung thời gian vào lĩnh vực giỏi nhất.

tu duy tich cuc- linh vuc gioi nhat

Tư duy hôm nay: Tập trung thời gian của bạn vào lĩnh vực bạn có khả năng nhất.

Bạn có khả năng gì là tốt nhất thì bạn phải trả lời được. Bạn làm giàu và thành công trên cơ sở khả năng tốt nhất của bạn.

Để làm được điều này, trước hết bạn phải biết được ưu điểm của mình là gì, mình có khả năng với chuyên môn gì nhất.

Bạn là mỏ vàng tiềm ẩn và nhiệm vụ của bạn là khai thác mỏ vàng đó chính trong bản thân bạn. 

Đừng tìm kiếm ngọc ngà đâu xa, viên ngọc quý nhất nằm ở trong bạn. Nhưng tìm được nó thì khó lắm đấy!