Tôi tạo ra thu nhập thụ động.

thu nhap thu dong

Bạn hãy nhớ rằng tiền là năng lượng. 
Phần lớn mọi người bỏ ra năng lượng lao động và thu về năng lượng tiền bạc. Những người đạt được tự do tài chính đã học được cách thay thế năng lượng lao động bằng các dạng năng lượng khác, bao gồm sử dụng lao động của người khác, hệ thống kinh doanh trong công việc, hay vốn đầu tư. Nói chung, trước hết bạn vẫn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, rồi sau đó hãy để tiền bạc làm việc để phục vụ bạn. 

Ta có thể xác định được hai nguồn thu nhập thụ động chủ yếu. 

Nguồn thứ nhất là “tiền làm việc cho bạn”, bao gồm các khoản lãi đầu tư từ các công cụ đầu tư tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, hay từ các thị trường tiền tệ, các quỹ hỗ tương, cũng như sở hữu các vật thế chấp hay những tài sản có giá trị gia tăng và có thể chuyển đổi thành tiền mặt. 

Nguồn thu nhập thụ động chính thứ hai là “hoạt động kinh doanh làm việc cho bạn”. Nguồn này tạo ra thu nhập liên tục từ các hoạt động kinh doanh mà cá nhân bạn không cần phải trực tiếp tham gia một cách liên tục và thường xuyên, bao gồm tiền cho thuê bất động sản, tiền nhuận bút từ sách, âm nhạc, hay phần mềm, bản quyền các ý tưởng, trở thành một người nhượng quyền kinh doanh, làm chủ nhiều kho hàng, sở hữu các công cụ cho thuê...  

Hãy nhớ:
Làm việc để tập trung xây dựng 1 hệ thống tạo ra giá trị.
Với bạn, bạn đã cung cấp giá trị gì cho xã hội??